English version

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej

 

Sekcja Ciepłownictwa i Klimatyzacji

 

Władze Sekcji

Skład Sekcji  CiK

Program

Sprawy bieżące

 

Informacje
Komitetu ILiW PAN
Strona Instytutu
Inżynierii Środowiska

Archiwum

Kontakt

 

 

 

Władze Sekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji w kadencji 2012-2014


1. Przewodniczący Sekcji CiK- prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
 

2. V-ce przewodniczący        - dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. nadzw. PW
                                       
- dr hab. inż. Edward Przydróżny
 

3. Sekretarz                       -  dr hab. inż. Tomasz Mróz, prof. PP
 

 

 

Program

Tematyka badawcza sekcji ciepłownictwa i klimatyzacji: (całość programu)

1. Komfort cieplny i jakość środowiska wewnętrznego

2. Energia i budynek - zużycie energii w budynku
    
a) czynniki wpływające na wielkość zużycia ciepła, w zakresie:
    b) efektywność energetyczna urządzeń i systemów wytwarzania, transportu i użytkowania ciepła i chłodu w budynkach, w zakresie:

3. Eksploatacja budynku i systemy bezpieczeństwa


4. Środowisko – budynek - oddziaływanie budynku na środowisko zewnętrzne i środowiska na budynek

 

Stosowane metody badawcze
• Modelowanie procesów (symulacje komputerowe)
• Badania laboratoryjne
• Badania poligonowe na obiektach rzeczywistych

Ponadto, sekcja powinna przygotowywać i wyrażać opinie na temat:
1. Tematyki projektów badawczych zamawianych przez MNiSzW
2. Treści nauczania na kierunku Inżynieria Środowiska
3. Projektów norm i innych aktów prawnych z zakresu zużycia energii w budynkach, oceny energetycznej i projektowania systemów klimatyzacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych
 

 

 

Kontakt

Politechnika Poznańska

Instytut Inżynierii Środowiska

Sekcja Ciepłownictwa i Klimatyzacji KILiW PAN

ul. Piotrowo 3A

60-965 Poznań

e-mail office_ee@put.poznan.pl