:: Chłodnictwo i Klimatyzacja

Studia podyplomowe Chłodnictwo i Klimatyzacja

Cel i zadania studium:
Studium jest przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, którzy pragną pogłębić i uporządkować swoją wiedzę z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji. Program studium obejmuje zagadnienia podstawowe z tych dziedzin wiedzy takie jak technika cieplna z mechaniką płynów, podstawy klimatyzacji oraz przedmioty o charakterze praktycznym podanym w profilu kształcenia poniżej. Zajęcia są realizowane w trybie dwusemestralnym w ilości 240 godz., zjazdy sobotnio-niedzielne (15 zjazdów).

Zapraszam na nową Edycję Studiów Podyplomowych

Profil kształcenia

Program studium obejmuje:

 •         Technika cieplna z mechaniką płynów,

 •         Podstawy klimatyzacji,

 •         Przechowalnictwo i system HACCP,

 •         Urządzenia chłodnicze,

 •         Zastosowanie chłodnictwa,

 •         Transport chłodniczy,

 •         Eksploatacja urządzeń chłodniczych,

 •         Wentylacja i klimatyzacja budynków,

 •         Regulacja i sterowanie,

 •         Regulacje prawne w chłodnictwie i klimatyzacji,

 •         Zasady projektowania instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Całkowity koszt studium wynosi 4600 zł (możliwość płatności w ratach za semestr 2300 zł).

Edycja studiów odbywać się będzie w roku akademickiego 2015/2016

Zgłoszenie powinno zawierać:
- kartą zgłoszenia (format: word
, pdf)
- odpis dyplomu,
- kwestionariusz osobowy (format:
word, pdf)Materiały dla studentów - Edycja IV

Terminarz zjazdów Semestr letni 2015

Terminarz zjazdów dla Edycji IV     
 Plany zjazdów:  Zjazd 1,   Zjazd 2, Zjazd 3, Zjazd 4 Zjazd 5,   Zjazd 6,   Zjazd 7, Zjazd 8,
Zjazd 9   Zjazd 10, Trasa-Berdychowo-Wincentego
Zjazd 11, Zjazd 12, Zjazd 13, Zjazd 14, Zjazd 15,

Materiały Dydaktyczne       Warunki-zaliczeń Warunki-zaliczeń-2015,
Wyniki egzaminów     

 

Sekretariat studiów

Politechnika Poznańska
Instytut Inżynierii Środowiska
Budynek Wydziału Technologii Chemicznej
ul. Berdychowo 4
60-965 Poznań
tel. 61-665-2438
faks: 61-665-2439

Studia Podyplomowe "Chłodnictwo i Klimatyzacja"

Kierownik studiów

dr inż. Grzegorz Krzyżaniak
tel. 61-665-2034

Kontakt

dr inż. Grzegorz Krzyżaniak
tel. 61-665-2034
grzegorz.krzyzaniak@put.poznan.pl
mgr Joanna Tietz
joanna.tietz@put.poznan.pl
tel. 61-665-2438