:: Wydarzenia roku 2007

2007.10.11
Wizyta Państwowej Komisji Akredytacyjnej
W dniach 9 i 10 października 2007 Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości kształcenia na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Wizytowane były wybrane zajęcia dydaktyczne. W trakcie oceny miały miejsce różne spotkania m.in. z Władzami Uczelni, Wydziału, ze studentami i pracownikami wizytowanego Wydziału.
 

W kwietniu podczas posiedzenia Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska miała miejsce obrona rozprawy habilitacyjnej dr inż. Tomasza Mroza pt. "PLANOWANIE MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNALNYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W CIEPŁO". Autor w monografii przedstawił realizację idei rozwoju zrównoważonego w aspekcie gospodarowania energię na lokalnym rynku ciepła, która możliwa jest jedynie przy systemowo realizowanym procesie planowania energetycznego uwzględniającym optymalizację rozwoju i modernizacji zarówno strony podaży jak i strony popytu rynku ciepła.

W dniu 15 stycznia 2007 Instytut Inżynierii Środowiska był organizatorem wspaniałego jubileuszu - 80-lecia urodzin założyciela i wieloletniego Dyrektora Instytutu prof. dr inż. Ferdynanda Dembeckiego. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenia Medalu "Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej", wręczenia dokonał Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol  (foto z jubileuszu).