:: Aktualności


02 września 2013r.

Studia Podyplomowe SP-144 (Edycja 8).


Rozpoczęcie najbliższej Edycja numer 8 planowane jest na rok akademicki 2014/2015 (październik 2014). 20 sierpnia 2012r.

Studia Podyplomowe SP-144 (świadectwa energetyczne).  Aktuanie prowadzona jest rekrutacja na Studia Podyplomowe na Edycję 8. Planowane jest rozpoczęcie zajęć na dzień 19 października 2012r.. Warunkiem uczestnictwa jest przysyłanie kart zgłoszenie w formie worda na adres e-mail. (więcej)

 
09 luty 2012r.

Studia Podyplomowe SP-144 (świadectwa energetyczne).  W związku z prowadzoną rekrutacją na Studia Podyplomowe i decyzją Kierownictwa  - rozpoczęcie zajęć przesunięte zostaje na nowy semestr i planowane jest na 18 maja 2012r. Warunkiem uczestnictwa jest przysyłanie kart zgłoszenie w formie worda na adres e-mail. (więcej)10 grudnia 2011r.

Studia Podyplomowe SP-144 (Edycja 8).
Zapraszamy na nową Edycję Studiów Podyplomowych - rozpoczęcie zajęć planowana jest na 23 marca 2012r. Warunkiem uczestnictwa jest przysyłanie kart zgłoszenie w formie worda na adres e-mail.


13 września 2010r.

Studia Podyplomowe SP-144 (Edycja 7).  W związku z pracami nad organizacją roku akademickiego rozpoczęcie zajęć na Edycji 7 planowane jest na 08 października 2010r.

 

31 maja 2010r.

Studia Podyplomowe SP-144 (Edycja 7).  Decyzją Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska opiekę administracyjno - organizacyjną prowadzić będzie Instytut Inżynierii Środowiska.

 

18 listopada 2009r.

Studia Podyplomowe SP-144 (Edycja 6-IKB).  Zakończono rekrutację na Edycję 6 - początek zajęć wyznaczono na 27 listopada 2009r.

 

09 listopada 2009r.

Studia Podyplomowe SP-144 (Edycja 6-IKB).  Decyzją Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska opiekę administracyjno - organizacyjną prowadzić będzie Instytut Konstrukcji Budowlanych. Sekretariat Studium zlokalizowany jest w Budynku Wydziały Budownictwa i Inżynierii Środowiska (tzw. BL) pokój 106 tel. (61) 665-20-86  oraz 665-20-83 adres e-mail dorota.kubisiak@put.poznan.pl

 

 

09 września 2009r.

Studia Podyplomowe SP-144 (świadectwa energetyczne).  W związku z planowanym w listopadzie zakończeniem zajęć wcześniejszych Edycji studium - początek zajęć Edycja 6 (listopad) wyznaczono na 27 listopada 2009r. (piętek).

 

15 lipca 2009r.

Studia Podyplomowe SP-144 (świadectwa energetyczne).  W związku z bardzo dużą ilością chętnych i wypełnienie limitu osób przyjętych - zgłoszenia przysłane po dniu 10.07.2009r. będą wpisywane na listę rezerwową uczestników Edycji 6 (listopad 2009r.). Warunkiem uczestnictwa jest przysyłanie kart zgłoszenie w formie worda na adres e-mail. (więcej)

 

05 lutego 2009r.

Studia Podyplomowe SP-144.

Edycja 6 (październik) - rekrutacja na rok akademicki 2009/2010

Planowany termin rozpoczęcia Edycji 6 to październik 2009.   W związku z bardzo dużą ilością chętnych proszę o przysyłanie kart zgłoszenie w formie worda na adres e-mail w celu wpisania na listę słuchaczy.

Następna planowana Edycja 7 - marzec 2010.

 

12 listopada 2008r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (metodologia)
 

30 października 2008r.
Dwie grupy wykładowe SP 144. W związku z bardzo dużą ilością chętnych Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska podjęła decyzję o uruchomieniu dwóch Edycji Studium.

Pod względem programowym i kadry wykładowej Edycje 3 i 4 są takie same. Ilość osób w grupach została zmniejszona ze względów logistycznych do 140 tak więc 80 osób przechodzi na listę rezerwową. Planowany początek Edycji 5 to maj 2009r.

Organizatorem Edycji 3 jest Instytut Konstrukcji Budowlanych - początek zajęć 30 listopada (niedziela).

Organizatorem Edycji 4 jest Instytut Inżynierii Środowiska - początek zajęć 5 grudnia (piątek).

Osoby zakwalifikowane do poszczególnych edycji zostaną poinformowane drogą elektroniczną (e-mail) o dalszych czynnościach związanych z uczestnictwem w Studium.

 

29 września 2008r.
Lista rezerwowa na SP 144
W związku z bardzo dużą ilością chętnych - tworzona jest lista rezerwowa. Dla osób, które przysłały kartę zgłoszenia wysyłane będą (po 6 października) e-maile z prośbą o potwierdzenie swego uczestnictwa. Wszystkie decyzje odnośnie ilości słuchaczy będą podane do informacji po 13 października 2008r.

 

05 sierpnia 2008r.

Edycja 2 (wrzesień).  Zapraszamy na stronę Edycji 2

 

30 lipca 2008r.
Edycja 3 (grudzień). W związku z dużą ilością chętnych prosimy o jak najszybsze przysyłanie wypełnionych w formacie worda kart zgłoszenia w celu rezerwacji miejsca - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

29 kwietnia 2008r.
Studium Podyplomowe zostało umieszczone w wykazie uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane (wykaz)