:: Centrum Budownictwa Pasywnego                                      Strona główna IIS

Co to jest budownictwo pasywne? Konkurs
Zaproszenie na warsztaty i szkolenia. Obiekty dydaktyczne.
Działalność usługowa. Działalność dydaktyczna i szkoleniowa.
Świadectwa Energetyczne dla budynków

Powstanie Centrum Budownictwa Pasywnego

W grudniu 2007 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska utworzono Centrum Budownictwa Pasywnego (CBP). Celem działania Centrum jest prowadzenie działalności wdrożeniowej, rozwojowej, dydaktycznej, szkoleniowej i usługowej dotyczącej szeroko rozumianego budownictwa pasywnego.
Adres:
Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Centrum Budownictwa Pasywnego
ul. Piotrowo 3A
60-965 POZNAŃ
skrytka pocztowa 5
Kontakt:
tel: (0-61) 665 2160
fax: (0-61) 665 2439
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

www.ee.put.poznan.pl