:: Szkolenie "Blower dor - test"                                            Strona główna IIS

Blower door - test 16 lipca 2008r.

W dniu 16 lipca 2008r. miało miejsce szkolenie "Blower door - test". Organizatorami szkolenia było Centrum Budownictwa Pasywnego w Politechnice Poznańskiej, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Instytut Inżynierii Środowiska. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele szkół wyższych (Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej), jak i przedstawiciele firm z branży budownictwa pasywnego.
Szkolenie dzieliło się na część teoretyczną i praktyczną: w pierwszej przedstawione były dwa wykłady; pierwszy dr inż. Romana Pieprzyka Dyrektora Centrum Budownictwa Pasywnego w Politechnice Poznańskiej, drugi Dipl. Ing. Günter Schlagowski - Dyrektora Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego. W części drugiej praktycznej słuchacze uczestniczyli w zwiedzaniu budynku doświadczalno-dydaktycznego "Dom Pasywny PP" oraz w wykonaniu testu szczelności w budynku szkoleniowych zlokalizowanym w hali Instytutu Konstrukcji Budowlanych.