:: Działalność dydaktyczna

Kierunek studiów
  • Inżynieria Środowiska

Kierunek studiów Inżynieria Środowiska realizowany jest w Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Studia i ich rodzaje

Studia prowadzone są w systemie trójstopniowym:
- inżynierskie,
- magisterskie,
- doktoranckie.

Oficjalny opis studiów i sylwetka absolwenta
W pliku studia i absolwent przedstawiono charakterystykę poszczególnych rodzajów studiów jak i sylwetkę absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska.

 

Studia Podyplomowe

  • Ogrzewnictwo, ciepłownictwo z audytingiem energetycznym
  • Sieci, instalacje i urządzenia gazowe
  • Systemy wodociągowe i kanalizacyjne
  • Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
  • Chłodnictwo i Klimatyzacja

Studia Doktoranckie

  • Budownictwo a środowisko

 

 

Inne informacje