:: Kierunki Studiów

Kierunek studiów
  • Inżynieria Środowiska

Studia inżynierskie

Składy Komisji Egzaminów Dyplomowych Inżynierskich luty 2010r.
 

Profil dyplomowania:
Zaopatrzenie w Wodę, Ochrona Wód i Gleby

Harmonogram obron w dniach 8-10-12 lutego 2010r. (plik pdf)

 

Profil dyplomowania:
Zaopatrzenie w Ciepło, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza
Harmonogram obron w dniach 8-10-12 lutego 2010r. (plik pdf)

 

Studia magisterskie

 

Studia doktoranckie
 

  • Budownictwo a środowisko

 

Inne informacje