:: Kontakt

:: Instytut

Instytut Inżynierii Środowiska
Politechnika Poznańska
ul. Berdychowo 4
61-131 Poznań
tel. +48 (61) 665 2438
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

:: Kierownictwo

Dyrektor Instytutu

prof. zw. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
tel. +48 (61) 665 2438, +48 (61) 665 2533


Zastępca dyrektora d/s badań

prof. zw. dr hab. inż. Halina Koczyk
tel. +48 (61) 665 2532

Zastępca dyrektora d/s kształcenia

dr hab. inż. Mieczysław Porowski
tel. +48 (61) 665 2483Sekretariat Instytutu

mgr inż. Anna Kroczak

mgr Joanna Tietz

tel. +48 (61) 665 2438

Biblioteka Instytutu

mgr inż. Sylwia Dziamska
tel. +48 (61) 665 2441

:: Zakłady

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Z1

Kierownik zakładu:
prof. zw. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
tel. +48 (61) 665 2533

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Z2

Kierownik zakładu:
prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz
tel. +48 (61) 665 2900