:: Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza:
 • granty Komitetu Badań Naukowych KBN,
 • działalność statutowa DS,
 • badania własne BW,
 • wydawnictwa w Instytucie:
  raporty z badań,
  prace doktorskie,
  prace dyplomowe,
  prace naukowo-badawcze i studialne,
 • konferencje,
 • ekspertyzy.

Zakres działalności naukowej:

 • badanie przepływów przez złożone kanały urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych, wymienników ciepła, przepływomierzy i elementów armatury,
 • wymiana ciepła w elementach wybranych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, intensyfikacja konwencji ciepła w elementów wymienników ciepła,
 • badania i analiza pracy elementów sieci i węzłów ciepłowniczych,
 • minimalno-energijne sterowanie systemami ogrzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi,
 • kształtowanie środowiska wewnętrznego dla potrzeb ludzi jak i dla wybranych technologii,
 • oszczędne gospodarowanie energią,
 • energooszczędne systemy ogrzewcze i klimatyzacyjne, modelowanie procesów cieplnych i przepływowych w budynkach i instalacjach, ochrona cieplna budynków i jej wpływ na zapotrzebowanie energii,
 • systemy i urządzenia ochrony powietrza, efektywne technologie oczyszczania spalin i gazów odlotowych,
 • badania hydrauliczne i technologiczne urządzeń i procesów w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • modelowanie i optymalizacja układów wodociągowych,
 • chemiczne i biologiczne podstawy inżynierii środowiska,
 • monitoring, modelowanie i ochrona wód powierzchniowych,
 • struktura osadów pochodzących z oczyszczania wody i ścieków,
 • technologie i urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • efektywne metody uzdatniania wody, rekultywacja wód i gruntów,
 • testy toksyczności w ochronie i kontroli jakości wód, integracja metod fizyko-chemicznych, biochemicznych i informatycznych w inżynierii środowiska.