:: Pracownicy (stan na 1 maja 2016)

W przypadku telefonowania z zewnątrz Instytutu przed podanymi numerami telefonów należy dodać 665 (np. dla numeru  2222 należy użyć 665-2222). Jeśli na liście znajduje się błąd lub jakieś dane ulegają zmianie, bardzo proszę o kontakt.

- adres e-mail

K - Konsultacje

P - Publikacje

B - Wykaz publikacji Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej

  - strona www pracownika

 

Nauczyciele akademiccy

 

Imię i Nazwisko  Stanowisko   Telefon
prof. dr hab. inż. Halina Koczyk profesor zwyczajny    K   P    B 2532 
prof. dr hab. inż. Marek Sozański profesor zwyczajny    K   P    B 3662, 3661 
prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak profesor zwyczajny    K   P    B 2533, 2438
prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak profesor zwyczajny    K   P    B 2182, 2442 
prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz profesor nadzwyczajny    K   P    B 2900 
dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. PP profesor nadzwyczajny    K   P    B 647-5827
dr hab. inż. Mieczysław Porowski profesor nadzwyczajny    K   P    B 2414 
dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel  profesor nadzwyczajny    K   P    B 2900 
dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski adiunkt    K   P    B 3662, 2436 
dr hab. inż. Alina Pruss adiunkt    K   P    B 3662 
dr inż. Alicja Bałut adiunkt    K   P    B 2436
dr inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk adiunkt    K   P    B 3662, 2436
dr inż. Radosław Górzeński adiunkt    K   P    B 647-5825
dr inż. Marek Juszczak adiunkt    K   P    B 2524 
dr inż. Tomasz Kaźmierski adiunkt    K   P    B 2443 
dr inż. Izabela Kruszelnicka adiunkt    K   P    B 3662 
dr inż. Grzegorz Krzyżaniak adiunkt    K   P    B 2034 
dr inż. Ilona Rzeźnik adiunkt    K   P    B 2524 
dr inż. Tomasz Schiller adiunkt    K   P    B 2078 
dr inż. Marcin Skotnicki adiunkt    K   P    B 2469 
dr inż. Agnieszka Szuster-Janiaczyk adiunkt    K   P    B 2078 
dr inż. Michał Szymański adiunkt    K   P    B 647-5825
dr inż. Małgorzata Basińska starszy wykładowca    K   P    B 647-5824 
dr inż. Andrzej Górka starszy wykładowca    K   P    B 647-5826 
dr inż. Tymoteusz Jaroszyński starszy wykładowca    K   P    B 3662, 2436
dr inż. Joanna Jeż-Walkowiak starszy wykładowca    K   P    B 3662 
dr Michał Michałkiewicz  starszy wykładowca  K   P    B 2416 
dr inż. Andrzej Odyjas  starszy wykładowca    K   P    B 2900 
dr inż. Julian Skiba starszy wykładowca    K   P    B 2078 
dr inż. Fabian Cybichowski wykładowca    K   P    B 2414
dr inż. Przemysław Muszyński wykładowca    K   P    B 2079 
dr inż. Łukasz Amanowicz asystent    K   P    B 2524
dr inż. Wojciech Góra asystent    K   P    B 2443 
dr inż. Łukasz Jaroszyński asystent naukowy    K   P    B 2436
dr inż. Małgorzata Komorowska-Kaufman asystent    K   P    B 2443
dr Beata Mądrecka asystent    K   P    B 2416
dr inż. Katarzyna Ratajczak asystent    K   P    B 2524
mgr inż. Karol Bandurski asystent    K   P    B 2524
mgr inż. Rafał Brodziak asystent    K   P    B 2443 
mgr inż. Jędrzej Bylka asystent    K   P    B 2443 
mgr inż. Magdalena Filipiak asystent    K   P    B 2534
mgr inż. Ewelina Jankowska asystent    K   P    B 2414
mgr inż. Joanna Jaskulska asystent    K   P    B 3662
mgr inż. Katarzyna Jaszczyszyn asystent    K   P    B 2443 
mgr inż. Michał Klimas asystent    K   P    B 2414
mgr inż. Sylwia Kołaska asystent    K   P    B 3662
mgr inż. Maria Małek asystent    K   P    B 2414
mgr inż. Karolina Mazurkiewicz asystent    K   P    B 2079
mgr inż. Katarzyna Pałaszyńska asystent    K   P    B 2534

 

Pracownicy emerytowani prowadzący zajęcia dydaktyczne

Imię i Nazwisko Telefon
prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-Popiel       K   P    B 2537
dr hab. inż. Zbigniew Bagieński      K   P    B 2524 
dr hab. inż. Jan Bagieński      K   P    B 2079 
dr hab. inż. Marek Sowiński      K   P    B 2469 
dr inż. Bronisława Antoniewicz      K   P    B 2532 
dr inż. Krzysztof Bober      K   P    B 2034 
dr inż. Henryk Bylka      K   P    B 2483 
dr Piotr Krajewski      K   P    B 3662 

 

Pracownicy inżynieryjni i techniczni

Imię i Nazwisko Telefon
mgr inż. Mikołaj Gomoński  3661 tel. kom. 695-016-762
mgr inż. Joanna Chwiałkowska 3161
mgr inż. Adam Michalak  2524 
mgr inż. Grzegorz Matuszczak 2160 
inż. Daria Ewertowska  2734 
Piotr Jóźwiak  2013 
Piotr Grządzielewski  2160
Łukasz Terka  2160
Agata Kubiak 2441 
Sylwia Kuińska-Ciążyńska  2416 
Renata Strykowska  2484 

Pracownicy biblioteczni

Imię i Nazwisko Telefon
mgr inż. Sylwia Dziamska 2441 

Pracownicy ekonomiczni i administracyjni

Imię i Nazwisko Telefon
mgr inż. Anna Kroczak 2438
mgr Joanna Tietz 2438 

W przypadku stwierdzenia braków/błędów proszę o  kontakt.