:: Pracownicy

Hanna MAJCHEREK
Politechnika Poznańska

Stanowisko: profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej
Stopnie i tytuły: prof. dr hab. nauk technicznych

Przynależność do organizacji zawodowych i naukowych, pełnione funkcje:
Członek Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN: stały gość (1985–1993), członek (1993 – nadal); członek PZITS NOT (1970 – nadal), sekretarz Uczelnianego Koła PZITS (1970–1976); zastępca dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Środowiska P.P. (1993 – nadal); członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich (1993 – nadal); czło-nek Komisji Kształcenia na Wydziale BAiIŚ PP (1993 – nadal); kierownik Studium Podyplomowego w zakresie Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych (1974–1975).

Obszar badań:
Hydraulika urządzeń i systemów do oczyszczania wody i ścieków. Wysokoefektywne metody oczyszczania wód i ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych

Liczba publikacji:
52 publikacje w tym 6 zagranicznych i 2 monografie; 1 podręcznik; 1 patent wdrożony

Adres służbowy:
Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, tel. +48 (61) 6652484