:: Pracownicy

Tomasz Maciej MRÓZ
Politechnika Poznańska

Stanowisko: adiunkt Politechniki Poznańskiej
Stopnie i tytuły: dr hab. nauk technicznych,
Ciepłownictwo i Gospodarka Energetyczna

urodzony w Poznaniu 15 styczeń 1964

Przebieg pracy zawodowej:
W latach  1988-1990 - pracował w Biurze Projektów Obiektów Energetyki Cieplnej POLTERMIX Poznań - asystent;
1989-1994 - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska - asystent;
1991-1992 Lund Institute of Technology, Chemical Eng. Department - staż naukowy;
1994 - doktorat - Politechnika Poznańska:"Wpływ związków chloru na zdolność absorpcji pary wodnej przez produkt końcowy reakcji odsiarczania", Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;
1994 - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska - adiunkt;
1994 - Towarzystwo Inwestycyjne Kontraktor - biuro projektowe z zakresu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictywa - partner;
1995- Sekcja Ogrzewnictwa i Wentylacji KILIW PAN - członek, sekretarz;
1996-1998 Praca w ramach Grupy Ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii (IEA): "Northern Home Project",
1998-2003 Praca w ramach Annex'u 36 Międzynarodowej Agencji Energii (IEA): Modernizacja Budynków Edukacyjnych;  
2000-2002 - Rada Nadzorcza Poznańskiej Energetyki Cieplnej - członek; 2002- Komisja inwestycyjna Dalkia Poznań S.A. - członek;
2007 - habilitacja: "Planowanie modernizacji i rozwoju komunalnych systemów zaopatrzenia w ciepło".

Zainteresowania naukowe
"Planowanie energetyczne; Proces zintegrowanego projektowania budynków;  Optymalizacja systemów utrzymania komfortu klimatycznego w budynkach;" 

Adres służbowy:
Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań,
tel. +48 (61) 6652414, fax. +48 (61) 6652439
e-mail:
tomasz.mroz@put.poznan.pl