:: Zasoby

Formatka
Wzór formatki pracy dyplomowej magisterskiej, inżynierskiej na rok 2013/2014
Formatka (Microsoft Word)    mgr      inż.

Rok IV, semestr 7,
prowadzący dr inż. Fabian Cybichowski
przedmiot
Hydraulika sieci wodnych i gazowych (pdf)

Rok I semestr letni 2008 Inżynieria Środowiska
podział grup Biologia i Chemia Środowiska (pdf), (doc)

Rok IV - semestr 8 ZwC
dr inż. Zbigniew Bagieński
Urządzenia i Systemy Ochrony Powietrza
Laboratorium-Ochrona Powietrza 1,
Laboratorium-Ochrona Powietrza 2.

semestr II

Chemia sanitarna
dr inż. Piotr Krajewski
mgr inż. Beata Mądrecka
podział grup         plan zajęć      wytyczne

Biologia sanitarna z ekologią
dr Michał Michałkiewicz
podział grup        plan zajęć      wytyczne

AutoCAD
dr inż. Fabian Cybichowski

Materiałoznawstwo instalacyjne
dr inż. Fabian Cybichowski

prof. zw. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

Budynki Pasywne   (wersja kolorowa)  (wersja czarno-biała)

 

Rok V

prof. Edward Szczechowiak
Klimatyzacja w zaawansowanych technologiach
Kierunek: Inżynieria środowiska, rok V.
Rok akademicki 2009/10

08KlimZaaw_zakres.DOC

09KlimatZaawans-czarne.rar

09KlimatZaawans-kolor.rar
 

Projektowanie systemów WKiCh
prof. zw. dr hab. inż. Edward Szczechowiak


1a. Projektowanie systemów WKiCh(01) -kolor

1b. Projektowanie systemów WKiCh(01) -czarne

2a. Projektowanie systemów WKiCh(02)-kolor

2b. Projektowanie systemów WKiCh(02)-czarne

3a. Projektowanie systemów WKiCh(03)-kolor

3b. Projektowanie systemów WKiCh(03)-czarne

4a. Projektowanie systemów WKiCh(04)-kolor

4b. Projektowanie systemów WKiCh(04)-czarne

 

Klimatyzacja z chłodnictwem
p
rof. zw. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
dr inż. Mieczysław Porowski

 

1. Zakres przedmiotu

2. Materiały wykładowe

3. Prezentacja cześć 1

4. Prezentacja cześć 2-kolor

5. Prezentacja cześć 2-czarne

6. Prezentacja cześć 3-kolor

7. Prezentacja cześć 3-czarne

Systemy ochrony powietrza
dr inż. Fabian Cybichowski

Elementy Automatyki
dr inż. Andrzej Górka
mgr inż. Radosław Górzeński
mgr inż. Marcin Skotnicki

1. Charakterystyki dynamiczne czujników
2. Regulacja dwupołożeniowa
       część A część B
3. Układy przełączające
       formularz
4. Cyfrowy regulator C.O.
5. Symulacja regulatora PID
6. Symulacja ogrzewania podłogowego

semestr VIII

Systemy uzdatniania wody
dr inż. Alina Pruss

3. Akcelatory 1.7MB