Prof. dr hab. inż. Halina Koczyk


Stanowisko: profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej


Stopnie i tytuły: profesor tytularny nauk technicznych

Przynależność do organizacji zawodowych i naukowych, pełnione funkcje:

 • Członek Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 1985),
 • v-ce przewodniczący tej Sekcji (w kadencji 1997-99 i od 1999),
 • członek Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania (od 1990),
 • Komisja Urbanistyki i Pla-nowania Przestrzennego o/PAN Poznań (członek od 1991),
 • Komisja Nauk Mechanicznych i Budowlanych o/PAN Poznań (członek od 1997),
 • członek Sekcji w KBN, red. naczelny cza-sopisma OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA (d. Ogrzewnictwo Praktyczne) 1995-2001.
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (przew. Komisji) – od 2003.
 • Przewodniczący Sądu Konkursowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich - INSTALACJE – MTP (od 1999);
 • v-ce przewodniczący POLEKO - MTP Poznań (od 1996);
 • członek BUDMA - MTP Poznań (od 1997).
 • Europäische Union der Ingenieure und Architekten, Internationale Kooperation EUROPLAN ENGINEERING - Monachium, Rosenheim (członek i ekspert od 1993).
 • Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - organ doradczy Zarządu Województwa Wielkopolskiego - członek od 05.2000.

Prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego PP (1987-90) oraz dziekan Wydziału Bu-downictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PP (1990-96), kierownik Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza (od 1987), dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska (od 1996-nadal), członek senatu Politechniki Poznańskiej (od 1990 – nadal). Przewodniczący 2 Komisji Senackich.
Zapraszany do uczelni (wizyty naukowe, wykłady, współpraca): TU Berlin - RFN, TU Cottbus, TU Lund - Szwecja, TU Praga - Czechy, TU Brno - Czechy, SI Charków - Ukra-ina, U Artois - Lille-Bethune - Francja, FH Lippe - RFN, FH Schweinfurt-Würzburg - RFN, TU Cottbus - RFN, TU Delft - Holandia, AU Wageningen - Holandia, IH Odense - Dania.

Obszar badań:
Inżynieria środowiska wewnętrznego, komfort cieplny; ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyka budynków, klimatyzacja pomieszczeń czystych, dynamika procesów cieplnych, budownictwo energooszczędne, niekonwencjonalne źródła energii, strategie zaopatrzenia w ciepło.

Liczba publikacji:
W łącznej liczbie 195 prac publikowanych znajduje się 6 książek (jako współautor), 1 mo-nografia indywidualna, 180 artykułów i referatów publikowanych, z czego 67 w czasopi-smach; ponad 50 wdrożonych projektów i prac technologicznych, ponad 100 ekspertyz i opinii.

Adres służbowy:
Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, tel. +48 (61) 6652438
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Monografie i rozprawy, książki

1.    Szczechowiak E.: Nieustalona wymiana ciepła i adsorptywu w wymiennikach z wypełnieniem stosowanych w klimatyzacji. Wyd. Ucz. Politechniki Poznańskiej s. Rozprawy nr 177, 1986, pp. 1-120.

2.    Gaziński B., Szczechowiak E.: Kształtowanie klimatu pomieszczeń inwentarskich trzody chlewnej. Wyd. PWRiL Warszawa-Poznań 1987, pp. 1-248. ISBN 83-09-01133-4.

3.    Szczechowiak E., Kliński P.: Nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania. Dobór urządzeń. Projektowanie układów. Wyd. BIMs Poznań, 1992, pp. 1-128.

4.    Szczechowiak E. i inni: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. Budowa i eksploatacja. Wydawca PPW ENVIROTECH Poznań 1994 (pp. 1-372) Wyd. 1. ISBN 83-901701-0-8.

5.    Szczechowiak E. i inni: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. Budowa i eksploatacja. Wydawca PPW ENVIROTECH Poznań 1994 (pp. 1-372) Wyd. 2 poprawione. ISBN 83-901701-1-6. (j.w.).

6.    Pr. zbiorowa: CIEPŁOWNICTWO. Poradnik. Dział: Węzły ciepłownicze. Wyd. Unia Ciepłownicza Warszawa 1994 (str. 54).

7.    Pr. zbiorowa: CIEPŁOWNICTWO. Poradnik. Dział: Węzły ciepłownicze. Wyd. Unia Ciepłownicza Warszawa 1995 (str. 54). Wyd. 2 poprawione ISBN 83-86560-02-09.

8.    Porowski M., Szczechowiak E.: Klimatyzacja pomieszczeń czystych. TERMEDIA. Wydawnictwa Medyczne, Poznań 1998 (str. 150).

9.    Praca zbiorowa (Gaziński B., Szczechowiak E. i inni): Klimatyzacja - poradnik. Wyd. SYSTHERM Poznań 2001, pp. 1-257 (ISBN 83-914209-1-4).

10.Praca zbiorowa (Gaziński B., Szczechowiak E. i inni): Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Wyd. SYSTHERM Poznań 2005, pp. 1-283 (ISBN 83-914209-1-4).

Publikacje w czasopismach

1.    Szczechowiak E.: Termodynamiczne własności układu chlorek litu-woda-powietrze. CHŁODNICTWO, vol. 14, 1979, 7, pp. 15-19.

2.    Radziszewski M., Szczechowiak E.: Ocena procesu chłodzenia półtusz wieprzowych w warunkach produkcyjnych. CHŁODNICTWO, vol. 16, 1981, 3, pp. 27-29.

3.    Gaziński B., Szczechowiak E.: Własności sorpcyjne wodnego roztworu bromku litu. ARCHIWUM TERMODYNAMIKI, vol. 3, 1982, 3, pp. 139-152.

4.    Szczechowiak E.: Akumulacja energii w układach klimatyzacyjnych z pompą ciepła. CHŁODNICTWO, vol. 18, 1983, 5, pp. 18-21.

5.    Gaziński B., Szczechowiak E.: Die thermodynamischen Grundlagen der Luftentfeuchtung mit Hilfe der wässerigen Lithiumbromid- und Lithiumchlorid-Lösungen. KI KLIMA KÄLTE HEIZUNG, vol. 12, 1984, 1, pp. 23-29.

6.    Szczechowiak E., Raińczak J.: Symulacja analityczna wychładzania początkowego produktów. CHŁODNICTWO, vol. 20, 1985, 7, pp. 16-20.

7.    Szczechowiak E.: Analityczne obliczanie parametrów powietrza wilgotnego. CHŁODNICTWO, vol. 20, 1985, 8 pp. 7-11.

8.    Szczechowiak E.: Zastosowanie chlorku choliny w klimatyzacji. CHŁODNICTWO, vol. 20, 1985, 9 pp. 3-6.

9.    Szczechowiak E.: Nowa metoda obliczania regeneratorów sorpcyjnych stosowanych w klimatyzacji. CHŁODNICTWO, vol. 20, 1985, 12 pp. 4-7.

10.Szczechowiak E., Porowski M.: Metoda obliczania skuteczności obrotowego regeneratora ciepła. CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA, vol. 17, 1985, 9, pp. 212-215.

11.Szczechowiak E., Porowski M.: Metoda oceny działania regeneratora obrotowego w układzie wentylacyjnym. CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA, vol. 17, 1985, 10, pp. 228-231.

12.Szczechowiak E.: Anwendung des Cholinchlorides in der Klimatechnik. KI KLIMA KÄLTE HEIZUNG, vol. 14, 1986, 4, pp. 152-156.

13.Szczechowiak E., Gaziński B., Porowski M.: Optymalizacja działania centrali klimatyzacyjnej dla przechowalni ziemniaków. CHŁODNICTWO 1988, 2, pp.9-13.

14.Porowski M., Szczechowiak E.: Linear theory of rotary energy regenerator. ARCHIVES OF THERMODYNAMICS. Vol. 13 (1992), 1 - 4, pp.59-75.

15.Szczechowiak E.: Wspólczesne problemy wentylacji budynków mieszkalnych. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE 1995, 2, pp. 33-35.

16.Szczechowiak E.: Sprawność użytkowa układu grzewczego budynku. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 1(5)/96, pp. 5-10.

17.Rosolski S., Szczechowiak E.: Wpływ rozwiązań architektonicznych na zastosowanie pomp ciepła do ogrzewania i wentylacji budynku. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 1(5)/96, pp. 19-23.

18.Antoniewicz B., Koczyk H., Szczechowiak E.: Problemy projektowania ogrzewania i wentylacji budynków z lekkich płyt warstwowych. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 6(10)/96, pp. 9-13.

19.Odyjas A., Szczechowiak E.: Sufity chłodzące w klimatyzacji pomieszczeń. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 1(11)/97, pp. 9-14.

20.Rosolski S., Szczechowiak E.: Rozwiązania układu grzewczo-wentylacyjnego budynku w projektowaniu architektonicznym wnętrz. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 6(16)/97, pp. 11-14.

21.Szczechowiak E.: Planowanie zaopatrzenia w ciepło w świetle nowego prawa energetycznego. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 1(17)/98, pp. 5-12.

22.Szczechowiak E.: Gaz ziemny w zaopatrzeniu w ciepło. NOWOCZESNE CIEPŁOWNICTWO nr 2(68)/98, pp. 16-19.

23.Szczechowiak E.: Plany zaopatrzenia w ciepło a prawo energetyczne. NOWOCZESNE CIEPŁOWNICTWO nr 6(72)/98, pp. 19-25.

24.Szczechowiak E.: Wykorzystanie zasobów wód geotermalnych w ciepłownictwie na przykładzie Czarnkowa. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 3(19)/98, pp. 5-11.

25.Ratajczak G., Szczechowiak E.: Bilans cieplny budynku szklarniowego. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 5(21)/98, pp. 5-11.

26.Mróz. T., Szczechowiak E.: Ekonomiczne aspekty modernizacji systemów zaopatrzenia w ciepło – przykład dla Czarnkowa. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 1(23)/99, pp. 5-10.

27.Szczechowiak E., Ritschewald W.H.M.: Bilans cieplny okien w sezonie grzewczym. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 1(23)/99, pp. 32-36.

28.Ratajczak G., Szczechowiak E.: Termostatyczne ograniczniki cyrkulacji w centralnych systemach ciepłej wody. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 1(23)/99, pp. 38-41.

29.Porowski M., Szczechowiak E.: Wybrane wymagania klimatyzacji sal operacyjnych w szpitalach. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 3(25)/99, pp. 29-33.

30.Urbaniak Z., Szczechowiak E.: Współczesne tendencje utrzymania komfortu cieplnego i jakości powietrza w pomieszczeniach. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 4(26)/99, pp. 25-31.

31.Porowski M., Szczechowiak E.: Ocena mikrobiologiczna układów nawiewnych w salach operacyjnych. OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE nr 4(26)/99, pp. 37-41.

32.Szczechowiak E.: Poprawa sprawności użytkowej układów klimatyzacji budynków. OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA, nr 1(29)/2000, pp. 5-9 oraz nr 2(30)/2000, pp. 5-9.

33.Szczechowiak E.: Uwarunkowania rozwoju lokalnych rynków energii. OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA, nr 1(29)/2000, pp. 20-26.

34.Szczechowiak E., Mróz T.: Techniczne wyposażenie budynków – cechy charakterystyczne i zakres problematyki. OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA, nr 2(29)/2000, pp. 27-31.

35.Szczechowiak E.: Poprawa sprawności użytkowej układów klimatyzacji budynków. OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA, nr 1(29)/2000, pp. 5-9 oraz nr 2(30)/2000, pp. 5-9.

36.Szczechowiak E., Mróz T.: Systemy klimatyzacji dla budynków wysokich. OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA, nr 3(31)/2000, pp. 5-10.

37.Szczechowiak E., Urbaniak Z.: Belki chłodzące jako alternatywa klimakonwektorów wentylatorowych. OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA, nr 6(34)/2000, pp. 13-20.

38.Szczechowiak E.: Centrale wentylacyjne dla pływalni krytych. OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA, nr 8(36)/2000, pp. 5-12.

39.Szczechowiak E.: Planowanie energetyczne w mieście w aspekcie zrównoważonego rozwoju. OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA, nr 8(36)/2000, pp. 20-25.

40.Wilczak T., Szczechowiak E.: Kierunki modernizacji systemu ciepłowniczego na przykładzie Poznania. OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA, nr 9-10(37-38)/2000, pp. 14-20.

41.Pawłowski T., Szczechowiak E.: Sterowanie systemami wentylacji ze zmiennym strumieniem powietrza (VAV) na podstawie oceny biozanieczyszczeń. OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA, nr 6(44)/2001, pp. 5-9.

42.Górzeński R., Szczechowiak E.: OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA, nr 6(44)/2001, pp. 5-9.

43.Odyjas A., Szczechowiak E,: Temperatura powietrza jako podstawowy wskaźnik komfortu cieplnego w pomieszczeniach z systemami radiacyjnych sufitów chłodzących, Chłodnictwo & Klimatyzacja, 07/2003

44.Odyjas A., Szczechowiak E.: Dynamiczne właściwości radiacyjnych sufitów chłodzących RCC, Chłodnictwo & Klimatyzacja, 09/2003

45.Porowski M., Szczechowiak E.: Kryteria wyboru układu klimatyzacyjnego dla bloku operacyjnego, Chłodnictwo & Klimatyzacja, 11/2003

46.Porowski M., Szczechowiak E.: Uwarunkowania ekologiczne w projektowaniu układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Chłodnictwo & Klimatyzacja, 10/2003, 11/2003.

47. Mróz T., Szczechowiak E.:  Konkurencyjność miejskich systemów ciepłowniczych w świetle ich zrównoważonego rozwoju, Rynek Energii Nr 3(46) 2003, str. 23-30.

48.Odyjas A., Szczechowiak E,: Temperatura powietrza jako podstawowy wskaźnik komfortu cieplnego w pomieszczeniach z systemami radiacyjnych sufitów chłodzących, Chłodnictwo & Klimatyzacja, 07/2003

49.Odyjas A., Szczechowiak E.: Dynamiczne właściwości radiacyjnych sufitów chłodzących RCC, Chłodnictwo & Klimatyzacja, 09/2003

50.Porowski M., Szczechowiak E.: Kryteria wyboru układu klimatyzacyjnego dla bloku operacyjnego, Chłodnictwo & Klimatyzacja, 11/2003

51.Porowski M., Szczechowiak E.: Uwarunkowania ekologiczne w projektowaniu układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Chłodnictwo & Klimatyzacja, 10/2003, 11/2003

52.SZCZECHOWIAK E., GÓRZEŃSKI R.: Wentylacja budynków energooszczędnych – zintegrowane podejście do projektowania i wykonywania budynków. // Inżynieria i Budownictwo. – 2006, 3, s. 150-153

53.SzczechowiakE.: Efektywność energetyczna budynków. Zeszyty Naukowo Politechniki Gdańskiej nr 601 Budownictwo Lądowe nr LVIII. s. 25-44. Gdańsk 2006.

54.Porowski M., Szczechowiak E.: Influence of longitudinal conduction in the matrix on effectiveness of rotary heat regenerator used In air-conditioning. Heat and Mass Transfer, Research Journal - Springer 2007, 43, pp. 1183-1200.

Konferencje i prace opublikowane w materiałach naukowych konferencji

1.    Szczechowiak E.: Linear theory of heat and mass transfer in a sorption regenerator. Proc. XVI International Congress of Refrigeration, Paris 1983, B1-407, pp. 574-579.

2.    Szczechowiak E.: Die Möglichkeiten der Luftentfeuchtung mittels flüssigem Sorbens unter besonderer Berücksichtigung von Cholinchlorid. Proc. Kältetechnik-Kolloquium TU Berlin 1987.

3.    Szczechowiak E., Porowski M.: Algorithms of Optimal Control of Sorption Regenerator in Air Conditioners. Proc. XVII International Congress of Refrigeration, Wiedeń 1987.

4.    Szczechowiak E., Raińczak J.: The Cooling Chamber and the Air-Cooler Operation in Unsteady States. Proc. XVII International Congress of Refrigeration, Wiedeń 1987.

5.    Nowak G., Szczechowiak E.: Optimum Utilization of Outdoor Air in Air Conditioning. Proc. the Second World Congress on Heating, Ventilating, Refrigerating and Air-Conditioning, Sarajevo 1989.

6.    Szczechowiak E., Porowski M.: Optimization of Air Treatment in Climatisation of Telephone Exchanges and Information Centers. Proc. the Second World Congress on Heating, Ventilating, Refrigerating and Air-Conditioning, Sarajevo 1989.

7.    Szczechowiak E., Porowski M.: Die Optimale Ausnutzung der rotierenden Wärme- und Stoffregenerators in Klimatechnik. Proc. X. Vedecka Konference Vysoke Uceni Technicke v Brne, Brno 1989.

8.    Mróz T., Szczechowiak E.: Trends for retrofits of VAC systems in Hospitals - Polish case study. Proc. IEA Future Buildings Forum, Retrofitting in Commercial and Institutional Buildings, Stuttgart 1997, pp. 233-239.

9.    Szczechowiak E., Ritschewald W.H.M.: Energy Balance of Windows in Heating Season. Proc. 9-th International Conference of Air Conditioning & District Heating, Wrocław - Szklarska Poręba 1998, pp.407-502.

10.  Szczechowiak E.: Energy for a Sustainable Word. Proc. Konf. Międzynarodowej nt. La gestion des ressources naturelles, Casablanca, Maroko - marzec 1998..

11.   Wilczak T., Szczechowiak E.: Modernization of the Poznań district heating system - last 10 years achievements, estimation of the present condition and future plants. Seminarium Międzynarodowe - Drezno 2000.


 

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com