Co można robić po inżynierii środowiska?

Studia, studia, a po studiach… oczywiście czas, by realizować się zawodowo zgodnie z własnymi zainteresowaniami, czego życzymy wszystkim przyszłym absolwentom :)
Posiadając wiedzę z zakresu Inżynierii Środowiska można rozpocząć kilka ścieżek kariery. Poniżej zebrano najpopularniejsze, choć oczywiście nie wszystkie możliwości zatrudnienia dla absolwentów.

Projektant instalacji lub sieci sanitarnych  zajmuje się opracowywaniem dokumentacji projektowej dla instalacji i sieci wodnych, kanalizacyjnych, grzewczo – wentylacyjnych, chłodniczych i ciepłowniczych. Wykonywanie samodzielnych projektów wymaga zdobycia odpowiednich uprawnień (więcej na ten temat na stronie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:  http://www.woiib.org.pl)

Kierownik robót sanitarnych to propozycja dla osób, które fascynuje praca na budowie. Absolwenci Inżynierii Środowiska znajdują zatrudnienie jako kierownicy robót w zakresie instalacji sanitarnych, a także inspektorzy nadzoru robót instalacyjnych. Można również zdecydować się na prowadzenie własnej firmy wykonawczej, serwisowej lub nawet świadczącej usługi projektowo – wykonawcze. Możliwość zdobycia uprawnień budowlanych (http://www.woiib.org.pl)

Doradca techniczny, menager produktu, kosztorysant  - absolwenci Inżynierii Środowiska mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją urządzeń i materiałów związanych z branżą instalacji sanitarnych.

Praca w inspektoratach i jednostkach naukowo – badawczych zajmujących się ochroną atmosfery, kontrolą jakości wód i nie tylko.

Oczywiście ścieżka kariery jest indywidualna dla każdego absolwenta. Wiedza zdobyta na studiach otwiera drzwi do pracy związanej z Inżynierią Środowiska – które drzwi to będą zależy od zainteresowań i ambicji absolwenta.

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com