Kto będzie Cię uczył?

Poniżej przedstawiamy sylwetki niektórych z pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska - to m.in. oni zadbają o to, żeby nigdy nie zabrakło Ci motywacji do rozwoju!  (kliknij w nazwisko, aby rozwinąć opis)

prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

Prowadzone przedmioty:
- Budownictwo energooszczędne,
- Systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze,
- klimatyzacja i chłodnictwo,
- klimatyzacja pomieszczeń czystych.

 

Obszar badań, m.in.:
- problemy przepływu ciepła i wilgoci,
- dynamika procesów cieplnych w ogrzewaniu i klimatyzacji,
- problemy sprawności użytkowej systemów ogrzewczych i klimatyzacyjnych.

 

Dorobek naukowy:
- 221 prac publikowanych, w tym 6 książek jako współautor.

- prof. zwyczajny PP,
- Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska,
- Kierownik Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

 

prof. dr hab. inż. Halina Koczyk

Prowadzone przedmioty:
- Systemy grzewcze
- Ogrzewnictwo

 

Obszar badań:
- Modelowanie procesów wymiany ciepła w elementach grzejnych zintegrowanych z budynkiem,
- Technologie energooszczędne w technicznym wyposażeniu budynków i ich wpływ na komfort cieplny i jakość powietrza,
- Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz certyfikacja energetyczna budynków.

 

Dorobek naukowy:
- Autorka  lub współautorka ponad 250 prac, w tym 9 książek, 2 rozpraw, 1 patentu oraz 88 artykułów.

 

- prof. zwyczajny PP,
- zastępca dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska,
- Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

 

prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

Prowadzone przedmioty:
- Mechanika Płynów.

 

- prof. zwyczajny PP,
- Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
- Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

 

prof. dr hab. inż. Marek Sozański

Prowadzone przedmioty:
- Technologia Wody
- Systemy uzdatniania wody

 

Obszar badań:
- w dziedzinie uzdatniania wody
-12 nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej, również nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa

- prof. zwyczajny PP

- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz

Prowadzone przedmioty:
-Systemy Energetyki Komunalnej

 

Zainteresowania naukowe
Planowanie energetyczne, proces zintegrowanego projektowania budynków,  Optymalizacja systemów utrzymania komfortu klimatycznego w budynkach.

 

- prof. zwyczajny PP,

- Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

 


 

Instytut Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com