Rodzaje studiów: I, II i III stopień

Kierunek Inżynieria Środowiska na Politechnice Poznańskiej realizowany jest przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Dostępne stopnie studiów: I, II oraz III stopnia (inżynierskie, magisterskie i doktoranckie).

Pierwszy krok do rozpoczęcia kariery studenta Inżynierii Środowiska to rekrutacja na studia inżynierskie (studia I stopnia). Na podstawie świadectwa dojrzałości (więcej na temat rekrutacji znajdziesz tutaj: klik!) kandydat zostaje przyjęty na studia pierwszego stopnia. Zajęcia trwają 7 semestrów w przypadku studiów stacjonarnych oraz 9 semestrów, jeśli decydujemy się na studia niestacjonarne.

Kształcenie ma charakter ogólny (bez podziału na specjalności), jednak na ostatnim semestrze należy dokonać wyboru profilu dyplomowania spośród dwóch poniższych:
Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza – wśród Inżynierów Środowiska znanej jako „ciepła woda”,
Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby – popularnie określanej „zimą wodą”.

Student staje się… inżynierem! Oczywiście po przygotowaniu pracy dyplomowej i pomyślnym zdaniu egzaminu dyplomowego. Jako absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie), gdzie będzie kształcił się jako w zakresie wybranej specjalności spośród dwóch wspomnianych wcześniej.

Studia stacjonarne (dzienne) są krótsze od niestacjonarnych (tryb zaoczny – weekendowy) i trwają odpowiednio 3 lub 4 semestry.

Absolwent po obronie pracy dyplomowej (praca magisterska) otrzymuje tytuł "magister inżynier" i po naszym kierunku może bez problemu rozpocząć drogę do zdobywania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń.

Zdolnym magistrom inżynierom uczelnia daje możliwość dalszego kształcenia na studiach III stopnia (doktorskich). Uzyskanie tytułu doktora następuje po zrealizowaniu programu 8 semestrów studiów (tylko tryb niestacjonarny), napisaniu rozprawy doktorskiej i jej pomyślnej obronie.

Chcesz wiedzieć więcej? Plany studiów oraz program kształcenia dostępne są na stronie naszego wydziału: KLIK!
Zapraszamy!

Zobacz też:

[Sylwetka absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej]

 

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com