Badania naukowe

Propozycje analiz teoretycznych, prac badawczych i pomiarowych do zrealizowania w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej:

ZAKŁAD OGRZEWNICTWA, klimatyzacji i ochrony powietrza:
- pomiary i monitoring parametrów środowiskowych (temperatury, wilgotności, prędkości, promieniowania słonecznego, komfortu cieplnego, liczby cząstek i stężenia CO2 w powietrzu)
- pomiary, monitoring i ocena układów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- badania cieplne i przepływowe elementów armatury oraz instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych
- ocena skuteczności działania instalacji grzewczych i wentylacyjnych na podstawie pomiarów
- budownictwo energooszczędne i pasywne - ocena, analiza, pomiary kontrolne, audyty i charakterystyki energetyczne budynków
- pompy ciepła – ocena działania, charakterystyki energetyczne
- wymienniki gruntowe – ocena skuteczności i opłacalności stosowania
- kotłownie i ciepłownie – ocena sprawności, modernizacja
- bioenergia w ogrzewnictwie i ciepłownictwie
- ocena oddziaływania obiektów i inwestycji na środowisko (ochrona powietrza)
- pomiary ciśnienia powietrza w pomieszczeniach czystych i filtrach
- pomiary oporów przepływu elementów regulacyjnych (np. zaworów, zasuw, przepustnic, filtrów) w instalacjach wodociągowych, ciepłowniczych, gazowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- pomiary charakterystyk wentylatorów i dmuchaw oraz pomp wirowych małej i średniej mocy
- analiza teoretyczna i pomiary wymienników ciepła (np. rekuperatorów) oraz procesów cieplnych w różnych technologiach (np. w celu „odzysku” ciepła)

ZAKŁAD ZAOPATRZENIA w wodę i ochrony środowiska:
- opracowanie modeli komputerowych obliczania układów transportu i dystrybucji wody (rurociągi transportujące wodę z ujęć do stacji uzdatniania, sieci wodociągowe)
- prace wdrożeniowe i serwisowe dotyczące zastosowania modeli komputerowych i programów (np. gis) dla wspomagania zarządzania procesami eksploatacji i rozwoju wodociągów
- ocena strategii, programów, koncepcji oraz projektów dotyczących modernizacji i rozwoju wodociągów
- ocena i weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
- badania efektywności oddziaływania reagentów chemicznych i biochemicznych w procesach oczyszczania wód, ścieków i gruntów
- unieszkodliwianie odpadów organicznych przez kompostowanie
- ocena technologiczna sprawności i efektywności oczyszczalni i stacji uzdatniania wód
- opracowanie technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
- analiza fizykochemiczna ścieków


 

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com