Erasmus - studiuj za granicą!

Program wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych:
- umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę,
- promuje mobilność pracowników uczelni,
- stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Kto może wyjechać?
Wyjazd na stypendium jest możliwy po drugim roku studiów.
Czas pobytu na stypendium nie może być dłuższy niż dwa semestry.
Studia za granicą odbywają się na podstawie wcześniej zawartych umów i są wliczane do czasu studiów w macierzystej uczelni.
Warunkiem wyjazdu za granicę jest odpowiednio wysoka średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów oraz dobra znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni zagranicznej. O wyjazd na stypendium mogą ubiegać się przede wszystkim studenci studiów stacjonarnych. Stypendium nie pokrywa wszystkich kosztów pobytu za granicą. Student będący na stypendium nie traci prawa do korzystania z innych form pomocy materialnej, takich jak "stypendium socjalne" lub "stypendium za wyniki w nauce".  

Gdzie możesz wyjechać?

Lista umów na rok 2016/2017 (nie martw się jeśli jest nieaktualna - co roku są to zwykle te same uczelnie)

Ogólnie o programie Erasmus+ przeczytasz na stronie głównej Politechniki Poznańskiej:

http://info.put.poznan.pl/erasmus

Konkretnie o programie Erasmus+ i zgłoszeniach na naszym Wydziale przeczytasz tutaj:

http://www.bis.put.poznan.pl/evPages/show/id/83


Jak przebiega proces rekrutacji?

Listopad Spotkanie informacyjne
Grudzień Wybór uczelni, rozmowa z koordynatorem, rekrutacja wewnętrzna
Styczeń Rekrutacja wewnętrzna na wydziale/ instytucie
Styczeń/Luty Dostarczenie wymaganych dokumentów
Luty Sprawdzenie informacji na stronie wybranej uczelni zagranicznej o potrzebnych dokumentach, terminach rekrutacji zewnętrznej
Marzec Sprawdzenie informacji o możliwości zakwaterowania
Marzec/Kwiecień Sprawdzenie informacji o terminie  obowiązkowego kursu językowego
Kwiecień/ Maj/ Czerwiec 20-godzinny kurs z wybranego języka obcego
Maj/ Czerwiec/ Lipiec Potwierdzenie z zagranicznej uczelni o przyjęciu na program Erasmus
Sierpień Podpisanie umowy w Dziale Współpracy z Zagranicą- obowiązkowe zaświadczenie o zaliczeniu kursu językowego, numer konta osobistego
ERASMUS  

Jakie dokumenty wypełnić przed programem Erasmus?
•    Student Application Form
•    Transcript of Records
•    Learning Agreement

Aktualnych wersji dokumentów wraz ze wskazaniem ich sposobu wypełnienia szukaj u koordynatora wydziałowego.

Jakie dokumenty wypełnić po powrocie z programu Erasmus?

 •    Wzorzec wypełnienia indeksu

http://bis.put.poznan.pl/pliki/Erasmus_wzorzec_wypelnienia_indeksu.pdf

•    Erasmus Trans of records LLP ER

http://bis.put.poznan.pl/pliki/Erasmus_Trans_of_records_LLP_ER.pdf.pdf

•    Semestr - karta zaliczeniowa LLP ER

http://bis.put.poznan.pl/pliki/Sem_karta_zal_LLP_ER.pdf

•    Karta osiągnięć studenta LLP ER

http://bis.put.poznan.pl/pliki/Erasmus_karta_osiag_stud_LLP_ER.pdf.pdf

Przydatne linki

 

 •    Erasmus na Politechnice Poznańskiej

http://info.put.poznan.pl/erasmus

•    Erasmus na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP

http://www.bis.put.poznan.pl/evPages/show/id/83

•    Erasmus +

http://erasmusplus.org.pl/

•    ESN Polska

http://esn.pl/pl

Oni już byli!

- przeczytaj wrażenia z pobytu!

Finlandia, Oulu 2012/2013

Cześć!

Moja przygoda z programem „Erasmus” rozpoczęła się jesienią 2012 roku i trwała aż 9 miesięcy. W tym czasie mieszkałam i studiowałam w Oulu, mieście położonym nad Morzem Bałtyckim na północy Finlandii. Uważam, że każdy student powinien skorzystać z szansy jaką daje mu program Erasmus. Ja na pewno będę namawiać wszystkich moich znajomych na wyjazd w ramach tego programu! Co dał mi roczny pobyt za granicą? Przede wszystkim swobodę w kontaktach z nowo poznanymi ludźmi - przed wyjazdem byłam osobą nieśmiałą, mającą większe lub mniejsze trudności w kontaktach z innymi ludźmi. Od mojego powrotu znajomi mówią, że jestem zupełnie inną osobą -bardziej żywiołową, otwartą, zdecydowanie pewniejszą siebie.

Finlandię jako erasmusową destynację wybrałam ze względu na wysoki poziom nauczania, jaki oferują uczelnie, opierający się przede wszystkim na zajęciach praktycznych. Nie rozczarowałam się, gdyż zamiast czasu spędzonego na wykładach na notowaniu powszechne były wykłady w formie elektronicznej. Wraz z fińskimi studentami mieliśmy wiele zajęć praktycznych. Budowaliśmy m.in. agregat chłodniczy, wraz z układem automatyki, samodzielnie wykonywaliśmy różnego rodzaju pomiary najnowocześniejszymi urządzeniami, braliśmy czynny udział w konferencjach organizowanych przez fińskie firmy oraz odwiedziliśmy Międzynarodowe Targi w Helsinkach podczas wystawy HVAC. Czy decyzja o wyjeździe była słuszna? Czy warto było? Odpowiedź jest jednoznaczna! WARTO! „

Agnieszka Nowak, Finlandia, Oulu 2012/2013

Targi instalacyjne w Helsinkach

Dania, 2012/2013

Wiele wspomnień, nowych znajomości i ciekawych doświadczeń – wszystko to otrzymujemy w pakiecie decydując się na wyjazd w ramach programu Erasmus. Dla mnie wymiana była ciekawym urozmaiceniem studiów oraz okazją do „sprawdzenia się” w codziennym życiu w państwie innym niż Polska. Jeśli chcesz wyjechać, ale obawiasz się, że brak Ci pewności siebie lub umiejętności językowych to jest to doskonały sposób na przełamanie barier :)”

Justyna Skrzypek, Dania, 2012/2013

Więcej moich wrażeń z wyjazdu przeczytaj >>>w czasopiśmie Cyrkulacje <<<

Erasmus w Danii

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com