Koła Naukowe - rozwijaj się!

Przy naszym Instytucie działają dwa Koła Naukowe:
- Koło Naukowe Inżynierii Środowiska (KNIŚ), opiekun: dr inż. Łukasz Amanowicz
- Koło Naukowe Technologii Ochrony Wód, opiekun: dr inż. Wojciech Góra

Kliknij na interesujące Cię Koło, aby uzyskać szczegółowe informacje o działalności kół :)

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska (KNIŚ)

KNIŚ zrzesza studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej zainteresowanych zgłębianiem wiedzy na temat branży sanitarnej poprzez m.in.:
 - szkolenia,
- prezentacje,
- badania,
- wycieczki,
- konferencje,
- wykłady,
- spotkania z projektantami i praktykami związanymi z szeroko pojętą Inżynierią Środowiska.
     
Koło naukowe stawia sobie za cel:
- poszerzanie wiedzy zdobywanej przez studentów podczas regulaminowego toku studiów o praktyczne aspekty jej wykorzystania,
- przy okazji działań związanych z realizacją głównego celu, studenci uczą się samodzielności, pracy w zespole oraz zwiększają kompetencje organizacyjne i umiejętności interpersonalne,
- KNIŚ sprzyja również integracji pomiędzy studentami i rocznikami - dzięki wspólnej pracy i spotkaniom możesz poznać ciekawych ludzi, ich pasje, nieustannie inspirować się do działania!

Wydarzenia organizowane w ramach Koła współgrają z planem studiów!
Studenci uczestniczą w wydarzeniach dedykowanych dla danego semestru - dostosowanych do już przerobionego na studiach materiału, zgodnych z ich potrzebami rozwoju inżynierskiego.
Dzięki temu trafiacie na szkolenia, z których jesteście w stanie wynieść więcej, bo jesteście przygotowani na odbiór i zrozumienie prezentowanego materiału.

Spotkania członków KNiŚ
KNiŚ organizuje spotkania, podczas których członkowie prezentują ciekawostki związane z branżą, studiami, wymiana zagraniczną itp. oraz poruszane są sprawy organizacyjne (wstępne zapisy na wydarzenia, proponowanie wydarzeń przez samych studentów, ustalanie ich terminów, zakresu).

Gazetka KNIŚ
KNIŚ wydaje gazetkę, którą pobrać można w postaci plików PDF ze strony www oraz facebook. Znajdziesz tam:
- wywiady z wykładowcami,
- wywiady ze studentami z pasją,
- przydatne informacje na temat studiowania,
- przedruki ciekawych artykułów branżowych,
- streszczenia najciekawszych prezentacji ze spotkań członków,
- prezentacje Waszych prac inżynierskich i magisterskich.

W KNIŚ realizujemy znacznie więcej ciekawych projektów, współpracujemy z liceami, przedszkolami, współorganizaujemy konfrencje, warsztaty i pokazy.

Zobacz: Formy działalności - jak możesz zaangażować się w KNIŚ?
Zobacz: Zasady uczestnictwa w wydarzeniach i projektach KNIŚ

Przyłącz się do nas!
Na pewno znajdziesz coś dla siebie !!

Zostań członkiem KNIŚ >>>

www.knis.put.poznan.pl - oficjalna strona KNIŚ
www.facebook.com/KNISPP - fanpage

Koło Naukowe Technologii Ochrony Wód

Działalność badawcza związana z technologią oczyszczania ścieków i odnowy wody w przemyśle, udział w konferencjach, praktykach, publikacja wyników badań, współpraca z zakładami przemysłowymi.

W ramach działalności w Kole studenci mają możliwość:
- zmierzenia się z rzeczywistymi problemami technologicznymi i poszukiwania najlepszych rozwiązań,
- przeprowadzenie badań w skali laboratoryjnej oraz w skali technicznej na rzeczywistych obiektach,
- uczestniczenia w procesie wdrożeniowym wyników badań ,
- nauki projektowania - umiejętność patrzenia okiem wykonawcy i użytkownika projektowanych systemów, projektowanie zgodne z najnowszymi standardami,
- realizacji prac inżynierskich i magisterskich
- odbycia praktyk w branżowych firmach i w zakładach przemysłowych,

Jak to działa?
I zasada: Zadaniem inżyniera jest rozwiązywanie istniejących problemów, a nie stwarzanie nowych....
II zasada: Sprawdź, czy ktoś wcześniej nie miał podobnego problemu i go nie rozwiązał?
Uczymy studentów, jak korzystać z baz naukowych, jak zdobywać najnowszą wiedzę, i w jaki sposób nawiązywać współpracę w interdyscyplinarnych zespołach.
•Jeśli problem przed którym stoisz stanowi białą plamę w dziedzinie techniki - masz szczęście - możesz zostać odkrywcą.
• Jeżeli ktoś ten problem rozwiązał wcześniej - nic nie szkodzi - zawsze można coś ulepszyć:)
III zasada: Nie ma problemów, których się nie da rozwiązać.

Prace badawcze zrealizowane w Kole:
1. Zastosowania odpadowego dwutlenku węgla z procesu produkcji piwa do neutralizacji ścieków z przemysłu browarniczego.
System został wdrożony w Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu
2. Odnowa wód pralniczych. Opracowanie technologii odnowy wody po procesie prania z możliwością jej powtórnego wykorzystania
System został wdrożony w pralni MEDIJ k/Gostynia. Obecnie 50% wody jest odnawiana i ponownie wykorzystywana do procesu prania. Opracowana technologia jest konkurencyjna w skali światowej.
3. Odnowa wód w przemyśle kosmetycznym
4. Zastosowanie nowych, biodegradowalnych preparatów do oczyszczania ścieków.

...i inne...

Badania, praktyki, wyjazdy obejmowały przemysły: browarniczy, kosmetyczny, mięsny, rybny, usługi pralnicze, zakłady przetwarzania tworzyw sztucznych, przemysł tłuszczowy, motoryzacyjny, chemiczny, zakłady produkcji żelatyny, i.in.

Zrealizowano:
6 prac magisterskich
2 prace inżynierskie - projektowe

Publikacje:
W. Góra and K. Jaszczyszyn, Neutralizacja ścieków z przemysłu browarniczego z zastosowaniem odpadowego dwutlenku węgla. Zaopatrzenie w wodę, jakości ochrona wód - zagadnienia współczesne, Poznań, 2010, pp. 185-192
W. Góra, K. Jaszczyszyn, M. Sozański, and M. Śląski, Odnowa wód pralniczych na przykładzie zakładu FHU Medij w Pępowie. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Poznań: PZITS, 2012, pp. 305-315.

 

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com