W dniu 16 maja 2021 roku  zmarł ŚP  dr hab. inż. Jan BAGIEŃSKI, prof. PP (nekrolog files/Bagienski_Jan-16-05-2021.pdf)

Dr hab. inż. Zbigniew Bagieński i dr inż. Łukasz Amanowicz: "Cieplownictwo. Projektowanie kotłowni i ciepłowni".

W dniu 17. kwietnia o 11:00 w Auli Magna w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskie obchodzony będzie Jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej Pani Profesor Halina Koczyk.  

Profesor Halina Koczyk rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Inżynierii Środowiska na ówczesnym Wydziale Budownictwa Lądowego w lutym 1973 roku i pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W pracy naukowej zajmuje się ogrzewnictwem i fizyką budowli, a w szczególności modelowaniem procesów cieplnych w budynkach i systemach do utrzymania komfortu cieplnego, optymalizacją systemów grzewczych, budynkami energooszczędnymi i pasywnymi.

W latach 1993-1996 była prodziekanem Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, a w latach 1996-1999  dziekanem WBAiIŚ oraz w latach 1999-2002 dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii  Środowiska.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną była wielokrotnie wyróżniana: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą MNiSW, kilkukrotnie nagrodami JM Rektora PP.

Prof. Czesław Oleśkowicz-Popiel i dr inż. Łukasz Amanowicz: "Eksperymenty w technice cieplnej" (wydanie II).

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com