W dniu 21 marca 2012 r. Rektorem Politechniki Poznańskiej na kadencję 2012 - 2016 został wybrany prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Zobacz: [Sylwetka Rektora]

Podczas zebrania Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Dyrektor Instytutu wraz z Dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska podziękowali opiekunom Koła Naukowego Inżynierii Środowiska doktorowi inż. Mieczysławowi Porowskiemu oraz mgr inż. Łukaszowi Amanowiczowi za wspaniałą działalność i sukcesy.

W załączniku przedstawiono sprawozdanie z działalności w PDF >>>


 

W dniu 15 stycznia 2012 roku prof. Ferdynand Dembecki obchodził jubileusz swoich 85 urodzin. Założyciel Instytutu Inżynierii Środowiska w Politechnice Poznańskiej wciąż aktywnie uczestniczy w życiu Instytutu i Uczelni, w związku z jubileuszem w dniu 16 stycznie miało miejsce uroczyste zebranie Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza.

W załączniku przedstawiono sylwetkę Profesora w PDF >>>


 

W dniu 27 kwietnia 2012 r. Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przyjęła kolokwium habilitacyjne dr inż. Mieczysława Porowskiego i nadała Jemu stopień  doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu Inżynierii Środowiska - serdecznie gratulujemy.


 

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com