Instytut Inżynierii Środowiska jest organizatorem posiedzenia Podsekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji KILiW PAN, które odbędzie się 15 stycznie 2009 roku. Głównym tematem posiedzenia będą  "Wybrane problemy związane z wyznaczaniem charakterystyki energetycznej budynków".


 

1 grudnia w Poznaniu uroczyście otwarto Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – COP 14


 

29 listopada 2008 r. (sobota) w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbędą się DRZWI OTWARTE dla kandydatów na studia. Osoby zainteresowane kierunkiem Inżynieria Środowiska zapraszamy do sali CW1 od godz. 12.15.


 

Na stronie Koła Naukowego Inżynierów Środowiska ogłoszone zostały wybory na Przewodniczącego.

Koło Naukowe Inżynierów Środowiska jest względnie młodą organizacją studencką, która powstała z inicjatywy samych studentów zainteresowanych poszerzaniem swoich horyzontów o praktyczne aspekty branży sanitarnej. W ciągu dwóch lat działalności Koło zyskało nowych członków, uczestniczyło w wielu wyjazdach szkoleniowych i prezentacjach wpływając na uatrakcyjnienie toku studiów. Zainteresowanych podtrzymaniem działalności Koła i aktywnym uczestniczeniem w jego życiu zapraszamy na stronę Koła www.knis.student.put.poznan.pl


Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com