W dniu 26 maja 2008 Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wybrała nowych prodziekanów: dr hab. inż. Adama Glemę prof. nadzw P.P., dr hab. inż. Tomasza Mroza, dr inz. Agnieszkę Płatkiewicz na kadencję: 2008/2012.


 

Łukasz Amanowicz - student IV roku Inżynierii Środowiska odebrał z rąk Prorektora prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego Dyplom dla Najlepszego Studenta Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w roku 2007/2008.


 

W dniu 13 maja 2008 Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wybrała nowego Dziekana - dr hab. inż. Janusza Wojtkowiaka prof. nadzw. PP z Instytutu Inżynierii Środowiska.


 

Studium Podyplomowe "Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków" zostało umieszczone w wykazie uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane


 

Instytut Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com