W dniu 13 maja 2008 Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wybrała nowego Dziekana - dr hab. inż. Janusza Wojtkowiaka prof. nadzw. PP z Instytutu Inżynierii Środowiska.


 

Studium Podyplomowe "Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków" zostało umieszczone w wykazie uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane


 

W dniach 15-17 października 2008 r. odbędzie się w Poznaniu Międzynarodowa Konferencja pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa pn. „Projektowanie i eksploatacja przyjaznych środowisku systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych”.

Zakres konferencji obejmuje tematykę referatów w trzech Komisjach MICH:
B1 – Procesy cieplno – przepływowe w chłodnictwie i klimatyzacji
B2 – Energetycznie efektywne systemy i urządzenia chłodnicze
C2 – Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa chłodzonej i mrożonej żywności

Współorganizatorami konferencji są m.in.: Instytut Inżynierii Środowiska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych.


 

Szanowni PT Studenci zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek 24.04 o godz. 15.00, p.731 w Budynku Wydziału Elektrycznego!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie z energooszczędności, pod nazwą „MULTI COMFORT HOUSE. Domy przyszłości”. Centrum Budownictwa Pasywnego na Politechnice Poznańskiej jest współorganizatorem tego konkursu. Szczegóły, w tym informacja o atrakcyjnych nagrodach, na stronie: http://www.multi-comforthouse.pl/konkurs/


 

Instytut Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com