Działalność dydaktyczna i naukowa

Kierunek studiów Inżynieria Środowiska realizowany jest w Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Studia i ich rodzaje
Studia prowadzone są w systemie trójstopniowym:
- inżynierskie,
- magisterskie,
- doktoranckie.

>>> Oficjalny opis studiów i sylwetka absolwenta <<<
W pliku studia i absolwent przedstawiono charakterystykę poszczególnych rodzajów studiów jak i sylwetkę absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska.
 

Studia Podyplomowe
Ogrzewnictwo, ciepłownictwo z audytingiem energetycznym
Sieci, instalacje i urządzenia gazowe
Systemy wodociągowe i kanalizacyjne
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Chłodnictwo i Klimatyzacja

Studia Doktoranckie
Budownictwo a środowisko

Działalność naukowo-badawcza:

    granty Komitetu Badań Naukowych KBN,
    działalność statutowa DS,
    badania własne BW,
    wydawnictwa w Instytucie:
    raporty z badań,
    prace doktorskie,
    prace dyplomowe,
    prace naukowo-badawcze i studialne,
    konferencje,
    ekspertyzy.

Zakres działalności naukowej:

    badanie przepływów przez złożone kanały urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych, wymienników ciepła, przepływomierzy i elementów armatury,
    wymiana ciepła w elementach wybranych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, intensyfikacja konwencji ciepła w elementów wymienników ciepła,
    badania i analiza pracy elementów sieci i węzłów ciepłowniczych,
    minimalno-energijne sterowanie systemami ogrzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi,
    kształtowanie środowiska wewnętrznego dla potrzeb ludzi jak i dla wybranych technologii,
    oszczędne gospodarowanie energią,
    energooszczędne systemy ogrzewcze i klimatyzacyjne, modelowanie procesów cieplnych i przepływowych w budynkach i instalacjach, ochrona cieplna budynków i jej wpływ na zapotrzebowanie energii,
    systemy i urządzenia ochrony powietrza, efektywne technologie oczyszczania spalin i gazów odlotowych,
    badania hydrauliczne i technologiczne urządzeń i procesów w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych,
    modelowanie i optymalizacja układów wodociągowych,
    chemiczne i biologiczne podstawy inżynierii środowiska,
    monitoring, modelowanie i ochrona wód powierzchniowych,
    struktura osadów pochodzących z oczyszczania wody i ścieków,
    technologie i urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
    efektywne metody uzdatniania wody, rekultywacja wód i gruntów,
    testy toksyczności w ochronie i kontroli jakości wód, integracja metod fizyko-chemicznych, biochemicznych i informatycznych w inżynierii środowiska.

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com