O Instytucie

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych jest jednym z trzech instytutów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej. Jest jednostką naukowo-dydaktyczną zatrudniającą około 60 osób.

Pracownicy Instytutu prowadzą:
- wykłady,
- ćwiczenia audytoryjne,
- zajęcia projektowe,
- ćwiczenia laboratoryjne,
- seminaria.

Na studiach dziennych, na kierunku inżynieria środowiska realizuje się przedmioty obieralne umożliwiające studentom pogłębianie wiedzy z wybranych dziedzin, takich jak: ogrzewnictwo i ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, ochrona powietrza, inżynieria gazownictwa, wodociągi i kanalizacja, ochrona wód, oczyszczanie wody i ścieków, unieszkodliwianie odpadów.

Instytut prowadzi prace dyplomowe na dwóch specjalnościach: zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza oraz zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby.

Instytut jest jednostką naukowo-badawczą prowadzącą badania naukowe w ramach zadań statutowych, badań własnych i grantów naukowych. Efektami działalności naukowej są publikacje w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz udział w konferencjach naukowo-technicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Instytut świadczy również usługi w zakresie badań i atestacji elementów wyposażenia instalacyjnego budynków, ekspertyz o stanie technicznym urządzeń inżynierii środowiska, doradztwa technicznego, audytingu energetycznego obiektów i systemów.


 

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com