Sekcja CiK PAN

Tematyka  Badawcza  podsekcji Ciepłownictwa i KLimatyzacji:

 

KOMFORT CIEPLNY I JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO

w zakresie:

 • jakość powietrza wewnętrznego
 • komfort cieplny
 • komfort oświetlenia (naturalne i sztuczne)
 • higiena i zdrowie

 

ENERGIA I BUDYNEK - zużycie energii w budynku

       a) czynniki wpływające na wielkość zużycia ciepła, w zakresie:

 • architektura budynku,
 • właściwości cieplne materiałów i przegród budowlanych
 • zintegrowane struktury budynku z systemami klimatyzacji i ogrzewania, budynki aktywne, ściany termiczne, podłogi stropy grzewcze i chłodzące

b) efektywność energetyczna urządzeń i systemów wytwarzania, transportu i użytkowania ciepła i chłodu w budynkach, w zakresie:

 • systemy klimatyzacyjne, ogrzewcze i wentylacyjne
 • wewnętrzne instalacje ciepłej wody użytkowej
 • konwencjonalne źródła energii
 • odnawialne źródła energii
 • systemy ciepłownicze
 • systemy i algorytmy sterowania jako element zwiększania sprawności eksploatacyjnej systemów przygotowania i użytkowania ciepła
 • oceny energetyczne budynków

EKSPLOATACJA BUDYNKU i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

w zakresie:

 • systemy zarządzania energią i komfortem w budynku
 • niezawodność działania i trwałość systemów klimatyzacyjnych i ogrzewczych w budynku, wpływ rozwiązań projektowych i charakterystyki cieplnej budynku na jego trwałość oraz ograniczanie występujących w eksploatacji naprężeń termicznych
 • bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników, wpływ rozwiązań projektowych, systemów sterowania i sposobów eksploatacji instalacji wentylacyjnych, ogrzewczych i klimatyzacyjnych na zagrożenie zawilgoceniem przegród, zagrzybieniem -.
 • systemy bezpieczeństwo pożarowego budynku
 • systemy kontroli dostępu do budynku
 • normy i przepisy prawne

ŚRODOWISKO – BUDYNEK - oddziaływanie budynku na środowisko zewnętrzne i środowiska na budynek, w zakresie:

 • zanieczyszczenia atmosfery przez konwencjonalne źródła energii
 • oczyszczanie i uzdatnianie powietrza zewnętrznego do klimatyzacji pomieszczeń
 • oceny ekologiczne budynków

Stosowane metody badawcze

 • Modelowanie procesów (symulacje komputerowe)
 • Badania laboratoryjne
 • Badania poligonowe na obiektach rzeczywistych

Ponadto, sekcja powinna przygotowywać i wyrażać opinie na temat:

 1. Tematyki projektów badawczych zamawianych przez MNiSzW
 2. Treści nauczania na kierunku Inżynieria Środowiska
 3. Projektów norm i innych aktów prawnych z zakresu zużycia energii w budynkach, oceny energetycznej i projektowania systemów klimatyzacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych

 

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com