Posiedzenia sekcji

16 grudnia 2021

Szanowna Pani/Szanowny Panie

W imieniu Prezydium Sekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji KILiW PAN zapraszamy na posiedzenie zdalne Sekcji, które odbędzie się w dniu 16 grudnia (czwartek) 2021 roku, o godz. 13:15.

Program posiedzenia obejmuje:

 1. Powitanie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia zdalnego Sekcji w dniu 28 października 2021 r.
 3. Nowe wymagania w postępowaniach habilitacyjnych.
 4. Dr inż. Łukasz Amanowicz, Politechnika Poznańska: Horizon Europe – perspektywy współpracy (czas ca. 15 min.).
 5. Dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz (Politechnika Warszawska): Adaptacyjna metoda oceny ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczych. (czas do 30 min).
 6. Dyskusja nad referatem.
 7. Wolne głosy i wnioski
 8. Zakończenie.

Planowany termin zakończenia posiedzenia – ca. godzina 14:30.

Zał.:     1. Protokół z posiedzenia 28.10.2021 r.,

2. Wystąpienie prof. Agnieszki Lechowskiej,

3. Referat dr inż. Bartosza Radomskiego.

Uwaga: Link do posiedzenia zdalnego zostanie przesłany dwa dni przed posiedzeniem.

Łączymy wyrazy szacunku i pozdrowienia,

 

…………………………………………………………

Prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz

Sekretarz Sekcji CiK KILiW PAN

 

………………….……………………………..

Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Przewodniczący Sekcji CiK KILiW PAN

 

 

 

                    Kadencja 2020-2023

 

   

28 października 2021

Członkowie oraz Specjaliści Grup Problemowych  -  Sekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji

KILiW PAN – kadencja 2020-2023

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

W imieniu Prezydium Sekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji KILiW PAN zapraszamy na posiedzenie zdalne Sekcji, które odbędzie się w dniu 28 października (czwartek) 2021 roku, o godz. 13:15.

Program posiedzenia obejmuje:

 1. Powitanie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia zdalnego Sekcji w dniu 17 grudnia 2020 r.
 3. Informacje o rozszerzeniu Sekcji Komitetu o grono specjalistów.
 4. Informacje o posiedzeniach Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w 2021.
 5. Prof. PK dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, Politechnika Krakowska: Rozwój naukowy i osiągnięcia. (czas ca. 15 min.)
 6. Dr inż. Bartosz Radomski, AURA Plus Sp. z o.o. Poznań: Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym. (czas do 30 min).
 7. Dyskusja nad referatem.
 8. Wolne głosy i wnioski
 9. Zakończenie.

 

Planowany termin zakończenia posiedzenia – ca. godzina 14:30.

 

Zał.:     1. Protokół z posiedzenia 17.12.2020 r.,

2. Lista członków Sekcji CiK i Grup Problemowych.

 

Uwaga: Link do posiedzenia zdalnego zostanie przesłany dwa dni przed posiedzeniem.

 

Łączymy wyrazy szacunku i pozdrowienia,

…………………………………………………………

Prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz

Sekretarz Sekcji CiK KILiW PAN

 

………………….……………………………..

Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Przewodniczący Sekcji CiK KILiW PAN

 

 

 

                    Kadencja 2020-2023

 

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com